PATVIRTINTA

Plinkšių globos namų direktoriaus

2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. B-44

 

PLINKŠIŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠAS

 

Vadovaujantis socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin. , 2006, Nr. 31-1092), Plinkšių globos namuose teikiamos šios paslaugos:

 • Socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo paslaugos:
 • Informavimas, konsultavimas, bendravimas ( reikalingos informacijos, apie socialinę pagalbą suteikimas gyventojui, probleminių situacijų įvertinimas ir sprendimų ieškojimas, laikraščių, knygų ir laiškų skaitymas, korespondencijos tvarkymas, bendravimas su šeimos nariais ir artimaisiais);
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas(tarpininkavimas teisinių, sveikatos, ūkinių, buitinių problemų sprendime, tarp kliento ir specialistų bei institucijų, pagalba, tarpininkavimas ir atstovavimas rengiant ir tvarkant įvairius dokumentus);
 • Sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas ir užimtumo organizavimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, savarankiškų patalpų ir aplinkos tvarkymo veiklų organizavimas);
 • Būsto paslaugos:
 • Privatumo ir saugių gyvenimo sąlygų užtikrinimas (privatumą užtikrinančio ir teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus užtikrinančio gyvenamojo ploto suteikimas, atsižvelgimas į asmens interesus, poreikius, lygiateisio naudojimosi poilsio ir užimtumo erdvėmis užtikrinimas, komunalinių patogumų suteikimas);
 • Aprūpinimas pagrindiniais baldais ( aprūpinimas pagrindiniais baldais: lova, kėde, spintele, spinta. Teisės turėti savo asmeninių baldų ar kitų daiktų suteikimas);
 • Gyventojo aprūpinimas būtiniausiais daiktais, sezoną atitinkančiais drabužiais ir avalyne (pagal nustatytus normatyvus).
 • Maitinimo paslaugos:
 • Maitinimo, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamomis maisto produktų paros normomis socialinę globą gaunantiems asmenims organizavimas (maitinimo organizavimas pagal laiko tvarkaraščius, maitinimo organizavimas pagal gydytojų rekomendacijas, dietinio maitinimo organizavimas, susipažinimo su valgiaraščiu ir pageidavimų dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento užtikrinimas, sąlygų maisto ruošimui savo poreikiams užtikrinimas, diskretiškos personalo pagalbos valgant užtikrinimas).
 • Asmeninės higienos ir buitinės paslaugos:
 • Sąlygų rūpintis asmens higiena užtikrinimas (aprūpinimas būtiniausiomis higienos priemonėmis, pagalba nesavarankiškiems gyventojams asmens higienos procedūrų metu, gyventojų maudymas, prausimas, kirpimas, barzdos skutimas, rankų ir kojų nagų priežiūra);
 • Buitinės paslaugos (patalynės ir rūbų skalbimas, lyginimas ir taisymas, avalynės taisymas, gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas ir priežiūra, patalpų dezinfekavimas).
 • Slaugos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos:
 • Gydymo įstaigos ar gydytojo pasirinkimas, vadovaujantis sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • Slaugos paslaugos teikimas (atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę);
 • Gydytojų – specialistų konsultacijų organizavimas;
 • Aprūpinimas medikamentais, slaugos priemonėmis ir tvarsliava (pagal finansinius normatyvus);
 • Gyventojų hospitalizavimas (esant būtinybei);
 • Profilaktinio gyventojų sveikatos būklės tikrinimo organizavimas;
 • Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;
 • Sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir ugdymo priemonių propagavimas.
 • Transporto paslaugos:
 • Transporto suteikimas gyventojams (kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu transportu, gyvybiškai svarbioms reikmėms).
 • Religinių apeigų paslaugos:
 • Tikėjimo poreikio užtikrinimas;
 • Dvasinės pagalbos mirštančiajam suteikimas.

Plinkšių globos namuose taip pat teikiamos ir kitos gyvybiškai būtinos paslaugos, reikalingos asmeniui, pagal jo savarankiškumo lygį (soc. darbuotojų, administracijos ir kt. specialistų įvertinimu).

Ruošė: socialinė darbuotoja Rima Kazlauskaitė

Socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo paslaugos

Skaityti plačiau

Būsto paslaugos

Skaityti plačiau

Maitinimo paslaugos

Skaityti plačiau

Asmeninės higienos ir buitinės paslaugos

Skaityti plačiau

Slaugos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Skaityti plačiau

Transporto paslaugos

Skaityti plačiau

Religinių apeigų paslaugos

Skaityti plačiau

Psichologo paslaugos

Skaityti plačiau

PLINKŠIŲ GLOBOS NAMAI

Susisiekite su mumis

Susisiekite su mumis

Kyla klausimų ar reikia konsultacijos? Užpildykite mūsų kontaktinę formą ir mes netrukus su Jumis susisieksime.

Ačiū už Jūsų žinutę, netrukus su Jumis susisieksime.
Įvyko klaida, prašome pabandyti dar kartą.