Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas (rūpintojas), artimas giminaitis (sesuo, brolis, vaikai, tėvai) kreipiasi į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Kontaktai

AdresasStoties g. 18, 89224 Mažeikiai

Telefonas: (8 443) 90 143

Internetinis adresas http://www.mazeikiai.lt

Reikalingi dokumentai

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus siuntimas į globos namus;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • pensininko pažymėjimas;
 • neįgalumo pažymėjimas;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • jei asmuo neįgalus, neįgalumo lygio, darbingumo lygio pažyma, išduota ( NDNT) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM;
 • galiojantį ( ne ilgiau kaip 3 mėn.) išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a);
 • specialiojo nuolatinės priežiūros ( pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymą;
 • kompensuojamų vaistų pasas (jei jį turi);
 • teismo nutarties kopiją dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir sprendimo kopiją dėl globėjo paskyrimo;
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimo forma;
 • sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP9 forma);
 • asmens prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti kopija;
 • pažymos apie asmens turimą turtą kopija;
 • asmens finansinių galimybių mokėti už trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą įvertinimo forma;
 • trišalė sutartis dėl apmokėjimo už teikiamas paslaugas;
 • pažyma apie asmens pajamas.

Apgyvendinimo tvarka

 • Plinkšių globos namuose apgyvendinami Mažeikių rajone deklaravę gyvenamąją vietą senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl senatvės ar negalios negali gyventi savarankiškai savo namuose ir kuriems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra ar pagalba.Potencialūs klientai su apsigyvenimo Globos namuose sąlygomis gali susipažinti Mažeikių rajono  savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose ir atvykę  į Globos namus.Į Globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

Mokėjimas už paslaugas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2022 m. gegužės 27 d. Nr. T1–143 patvirtinta Plinkšių globos namuose socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį:

Senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia, be sunkios negalios

1379,37 EUR

Senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia, su sunkia negalia

1516,39 EUR

PLINKŠIŲ GLOBOS NAMAI

Susisiekite su mumis

Susisiekite su mumis

Kyla klausimų ar reikia konsultacijos? Užpildykite mūsų kontaktinę formą ir mes netrukus su Jumis susisieksime.

Ačiū už Jūsų žinutę, netrukus su Jumis susisieksime.
Įvyko klaida, prašome pabandyti dar kartą.