2019 m. BĮ Plinkšių globos namai dalyvauja projekte

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ“

Įstaiga buvo pateikusi paraišką dėl dalyvavimo  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001), kurį įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Plinkšių globos namų paraiška  buvo  pripažinta finansuotina.

Mūsų  įstaiga prisijungė prie pilotinės EQUASS diegimo  komandos ir mes pradėjome naują, pilną naujovių EQUASS 2019m. diegimo kelią, gerinant  socialinių paslaugų kokybę globos namuose.

Projekto koordinatorė: socialinė darbuotoja Rima Kazlauskaitė

Projekto veiklos:

  • Įstaigų koordinatorių mokymai. Mokymai vyko 2019 m. vasario 18-20d. Teisingumo ministerijos konferencijų salėje, Vilniuje.
  • Įstaigų vadovų mokymai. Mokymai vyko 2019 m. vasario 7d. ir 28d. VšĮ Valakampių reabilitacijos centre.
  • Projekto pristatymas įstaigos darbuotojams: EQUASS konsultantės  Giedrės Martinaitienės   pristatymas 2019 m. vasario 25d. BĮ Plinkšių globos namuose.
  • Įstaigų darbuotojų mokymai.
  • Įstaigos vidaus auditas
  • Įstaigos išorės auditas

Socialinė darbuotoja Rima Kazlauskaitė

Palikite atsiliepimą