Darbo užmokestis

PLINKŠIŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ

 2017 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas Vienodas

( panašias) pareigas einančių darbuotojų skaičius

2017 m. nustatytas

( paskirtasis) vidutinis  mėnesinis darbo užmokestis

( neatskaičius mokesčių) ( EUR)

 
Direktorius 1 *  
Direktoriaus pavaduotojas soc. darbui 1 850,86  
Vyriausias buhalteris 1 *  
Sekretorius- apskaitininkas 1 561,15  
Socialinis darbuotojas 3 694,91  
Socialinio darbuotojo padėjėjas 7 501,49  
Vyr.  bendrosios praktikos  slaugytojas 1 678,60  
Bendrosios praktikos  slaugytojas 5 535,05  
Bendruomenės slaugytojas 1 *  
Buities padalinio vadovas 1 *  
Sandėlininkas 1 555,93  
Vairuotojas 1 454,14  
Virėjas 2 583,99  
Skalbėja 1 411,08  
Pastato prižiūrėtojas 2 411,08  
Virtuvės darbuotojas 2 380,21  
Kineziterapeutas-masažistas 1 *  

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 , patvirtintu „ Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ 2009 balandžio 15 d. Nr. 312 pakeitimo III skyriaus 15 punktu, darbuotojo , kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas ( užima atitinkamas pareigas)  praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiams tik gavus jo sutikimą.

Versija neįgaliesiems